Werkwijze

 • De vraag voor de klant is steeds : waarmee kan ik jou helpen en mogen de paarden jou vandaag helpen ?
 • Waarmee wil jij in de toekomst beter kunnen omgaan ?
 • Het probleem wordt besproken en aan de hand van vraag en antwoord ontrafeld.
 • Bepaalde tools worden gebruikt om de vragen te stellen, bv model van inclusieve coaching dat een opdeling maakt in verschillende levensgebieden van de mens
 
Zo wordt bekeken welk aspect de bovenhand heeft en wordt er een balans gezocht tussen alle gebieden om zo tot rust te komen.
 • De klant krijgt veel tips en tricks aangeleerd om te kunnen omgaan met bepaalde emoties die voor hem/haar belemmerend zijn, bv visualisatieoefeningen, meditatieoefeningen, ademhalingsoefeningen en, aardingsoefeningen.
 • De klant kan bij Easy altijd rustig de tijd nemen om zijn vragen te stellen en te ontstressen bij de paarden. Soms nemen bepaalde mensen in alle stilte eventjes een time-out bij de paarden op de weide, in de tuin of in het bos.

 

 • Het zijn niet de gebeurtenissen die ons zo bang maken maar de manier waarop er naar de gebeurtenissen gekeken wordt. Zo kan je bij Easy leren die saboterende gedachte te vervangen door een helpende gedachte.
 • Het is bij Easy geen systeem van een gesprek van 50 minuten of een uur en als het verhaal niet afgerond is dat het vervolg moet wachten tot de volgende afspraak.
 • Het doel is dat de klant met een tevreden gevoel huiswaarts keert en dat de vraag afgerond werd. Dit vraagt meestal wat meer tijd, tussen anderhalf en twee uur.

Er wordt tijdens de sessie steeds water of thee aangeboden aan de klant. De praktijkruimte is dan ook heel huiselijk ingericht. Edelstenen maken ook deel uit van de decoratie. Deze stenen bestaan net als wij uit energie. De energie van deze edelstenen draagt bij om balans en rust te verkrijgen.

Twee wijzen van aanpak

BIOGRAFISCH COACHEN

Bij biografisch coachen wordt gekeken hoe de klant geworden is zoals hij nu is en wat hij er nu mee wenst te doen. Dit geeft de klant inzicht in bepaalde thema’s, bv angsten, die steeds terugkomen en bepaalde reacties bij bepaalde gebeurtenissen. Het doel is proberen te leren uit negatieve ervaringen en conclusies trekken uit wat geleid heeft tot plezierige periodes om zo bewust een volgende stap te kunnen zetten.

SYSTEMISCH COACHEN

Iedere persoon maakt deel uit van verschillende systemen : deel van de familie, deel van de werkomgeving, deel van de hobbyclub, ….

In ieder systeem is er een ordening, iedereen heeft zijn plaats.

Er dient steeds een balans te zijn tussen geven en nemen en als er een verstoring is van deze balans ontstaan er bepaalde patronen, bv in een familiesysteem neemt iemand de plaats in van iemand anders, zoals de zoon die de plaats inneemt van de overleden vader tegenover de moeder waarbij dit doorweegt bij de zoon en waarbij er een uiting is van relatieproblemen bij de zoon.

Patronen komen tot uiting in bepaalde symptomen zoals bv angst, rugklachten, relatieproblemen,…

Het vinden en innemen van de eigen juiste plek door de klant wijzigt de oude remmende patronen en heft de verstrikkingen op en stelt de klant daardoor in staat zijn eigen plek in het leven terug in te nemen.

Alles wat niet verwerkt wordt, komt opnieuw terug, maakt ons zwak en creëert problemen tot op het moment dat het aanvaard en verwerkt wordt.

De aanpak van de systemische problemen bij de klant gebeurt :

 • enerzijds door playmobils die de verschillende individuen symboliseren en waarbij we de klant bepaalde uitspraken laten doen, die een nawerking hebben op het ganse systeem zodat de ordening kan hersteld worden
 • anderzijds met kegels bij de paarden die ook hier de individuen symboliseren

Doel

Het doel van het coachen is helpen om de pijnlijke, moeilijke en verdrietige momenten uit het leven te ontrafelen en op te ruimen zodat men er niet langer door belemmerd wordt en verder kan gaan in zijn/haar leven.

Marleen als coach, al of niet met de paarden en de pony’s als co-coach, lopen mee in dit proces, hetzij om aan te moedigen, hetzij om te troosten.  Op die manier wordt er tot positieve en nieuwe overtuigingen gekomen.

Daarnaast is het doel van het coachen ook het ontdekken van bepaalde patronen die steeds terug komen in het leven van een bepaalde persoon.

Tenslotte is het doel van het coachen ook het opruimen van de emotionele lading op bepaalde herinneringen